Påmelding til Grønt Spatak 2019

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise. Oppholdet varer i minst ti dager, når det passer for deg i løpet av sommeren. Tilbudet gjelder for ungdom mellom 16 og 30.

I forkant av utplasseringen møtes deltakerne på Vårsamling som er et obligatorisk forberedelseskurs på Holt Gård i Sande i Vestfold. Ullershov Gård, helgen 7.-9.juni. Her får du lær mer om hvorfor norsk jordbruk er viktig og solidarisk, om rovdyrdilemmaet, og om grunnlaget for det hele: jord!

Les om hvordan det er å delta her og her kan du få svar på ofte stilte spørsmål.