Påmelding til Grønt Spatak

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise.

I forkant av utplasseringen møtes deltakerne på Vårsamling, som i år skal være 9.-11. juni på Ullershov gård i Akershus. Her får du lære mer om hvorfor norsk jordbruk er viktig og solidarisk, om rovdyrdilemmaet, og om grunnlaget for det hele: jord! Vårsamlingen er obligatorisk. Ta kontakt om du har vanskelighet for å komme.