Påmelding til Grønt Spatak 2019

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise. Oppholdet varer i minst ti dager, når det passer for deg i løpet av sommeren. Tilbudet gjelder for ungdom mellom 16 og 30.

I forkant av utplasseringen møtes deltakerne på Vårsamling som er et obligatorisk forberedelseskurs på Ullershov Gård (dato  for samlingen 2019 kommer senere). Her får du lær mer om hvorfor norsk jordbruk er viktig og solidarisk, om rovdyrdilemmaet, og om grunnlaget for det hele: jord!

Les om hvordan det er å delta her og her kan du få svar på ofte stilte spørsmål.