Vær vertskap

Har du en gård, ei seter eller et beiteområde der det kunne vært fint med noen ekstra par ivrige hender i sommer? Gjennom Grønt Spatak utplasseres ungdom over 16 år i ti dager, for å lære mer om både det praktiske og det politiske i jordbruket. Vi trenger bønder som kan tilby kost og losji og er interessert i å formidle om drifta si. Meld deg som vertskap!

  • Gård

  • Navn på gård, seter eller beitelag
  • Kontaktperson

  • Utplasseringene

  • Innenfor det oppgitte tidsrommet, hvor mange 10 dagers-puljer kan komme?
  • Hvor mange deltakere kan være hos deg/dere om gangen?
  • Hvilken type arbeidsoppgaver kan bli aktuelle?
  • Hva er nærmeste stasjon for buss eller tog? Er det lang fra stasjonen til man er framme hos deg/dere?
  • Hvordan skal deltakerne bo - skal de dele rom med hverandre, noen andre eller bo i separat bygning eller lignende
  • Er det andre ting du vil spesifisere?