Vær vertskap

Har du en gård, ei seter eller et beiteområde der det kunne vært fint med noen ekstra par ivrige hender i sommer? Gjennom Grønt Spatak utplasseres ungdom over 16 år i 10 dager, for å lære mer om både det praktiske og det politiske i jordbruket. Vi trenger bønder som kan tilby kost og losji og er interessert i å formidle om drifta si. Utplasseringa er basert på et gjensidig utbytte mellom bonde og deltaker, hvor bonden får arbeidskraft og deltakeren får kost, losji og fine sommerminner.

Lurer du på hvordan det er å være vertskap for Grønt Spatak? Lese en bondes erfaring med å ta imot deltakere ved å klikke her.

For øvrige spørsmål, ta kontakt med koordinator for Grønt Spatak på 95301120 eller på grontspatak@nu.no. Påmeldingen for vertskap 2021 åpner i mars, og vil bli lest jevnlig frem til 15. april. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn alle vertskap, men tar kontakt med de aktuelle. Håper vi hører fra deg!

  • Gård

  • Navn på gård, seter eller beitelag
  • Kontaktperson

  • Utplasseringene

  • Innenfor det oppgitte tidsrommet, hvor mange 10 dagers-puljer kan komme?
  • Hvor mange deltakere kan være hos deg/dere om gangen?
  • Hvilken type arbeidsoppgaver kan bli aktuelle?
  • Hva er nærmeste stasjon for buss eller tog? Er det lang fra stasjonen til man er framme hos deg/dere?
  • Hvordan skal deltakerne bo - skal de dele rom med hverandre, noen andre eller bo i separat bygning eller lignende
  • Er det andre ting du vil spesifisere?