Dra på gård

Hvis ditt Grønt Spatak-opphold blir på en gård vil arbeidsoppgavene være varierte og lærerike. Du kan få være med å stelle dyr og planter, og være med på å sikre fôr til dyra til vinteren.

Sommeren er den viktigste tida på året for en bonde. Det er da man skal sikre mat til folk og fôr til dyr resten av året. På Spatak-opphold på en gård kan du få være med på ulike arbeidsoppgaver. De vil variere fra gård til gård, men du kan få være med å stelle og mate dyr, luke grønnsaksåker eller høste grønnsaker. Ei viktig oppgave på sommeren er slåtten. Altså å slå og foredle gras som blir fôr til dyra resten av året. Det kan være tungt og intenst arbeid fordi man kanskje må slå og tørke graset på et kort tidsrom hvor det er oppholdsvær. Arbeidsdagen til en bonde kan variere mye fra dag til dag, og det er ofte avhengig av været.

På Grønt Spatak på en gård blir du godt kjent med vertskapet ditt siden du ofte bor, spiser og arbeider sammen med dem. Bøndene har mye kunnskap om miljøproblemer som kan være knytta til det moderne jordbruket og hvordan man kan unngå miljøskader. På gården kan du være med på å bidra til at maten kommer fra jord til bord.