Vil du være vertskap?

Har du en gard, ei seter eller et beiteområde der det kunne vært fint med noen ekstra par hender i sommer?

Utplasseringa er basert på gjensidighet mellom bonde og deltaker, hvor bonden får ekstra arbeidskraft for sommeren og deltakeren får kost, losji og fine sommerminner. Et annet viktig formål med prosjektet er å skape arenaer for gjensidig forståelse mellom miljøungdommen og jordbruket, gjennom gode samtaler og utveksling av ideer.

Det er ønskelig at deltakerne får varierte arbeidsoppgaver som er relatert til den vanlige driften av gården/ setra eller beitetilsynet. I gjennomsnitt jobber deltakerne 6 timer dagen, men her er det selvfølgelig rom for fleksibilitet både med tanke på tidspunkt på dagen og å jobbe mer eller mindre noen dager. Med et 10 dagers opphold skal det være minst to dager fridag.

 

Ulike deltakere

Bakgrunnen til deltakerne er svært variert og det er lurt å kunne tilpasse oppgavene til erfaringsnivå og gi deltakerne mulighet til mer avanserte oppgaver etter hvert. Dersom det er gjensidig ønske om å forlenge oppholdet, så kan det avtales mellom vertskap og deltakerne. Koordinator skal også ha beskjed. Det kan være lurt å ta samtalen om oppholdets varighet både i forkant og underveis i oppholdet.

Lurer du på hvordan det er å være vertskap for Grønt Spatak? Lese en bondes erfaring med å ta imot deltakere ved å klikke her. For øvrige spørsmål, ta kontakt med prosjektkoordinator for Grønt Spatak på 94481716 eller på magnusn@nu.no.

Grønt Spatak har allerede en del bønder som har vært med noen år og vi kommer til å prioritere dem først. Når du melder inn din interesse blir du kontakta, dersom det er plass til kommende sesong. Frist for å melde sin interesse for å bli vurdert til årets sesong er 15. april. Håper vi hører fra deg!

Meld din interesse

Er du interessert i å motta unge til å arbeide hos deg i sommer? Da fyller du ut dette skjemaet med din kontaktinformasjon og informasjon om drifta di, bosituasjonen til deltakerne og når på sommeren det er mest aktuelt. Vi tar kontakt dersom vi ønsker å ha gården din med.

Meld din interesse her

Om å vere vertskap for Grønt Spatak

I fjor sommer var Sondre Aasan vertskap for Grønt Spatak. I løpet av sommeren hadde han til sammen fire frivillige på staulen sin i Seljord. "Grønt Spatak bidreg til å gje ungdom eit innblikk i og praktisk erfaring med landbruk. Gode samtaler om landbrukspolitikk og landbrukets samfunnsoppdrag får ein òg tid til i løpet av dei ti dagane", skriv Sondre. Her kan du lese om Sondre si erfaring som vertskap for Grønt Spatak.

Les mer