Om Spatak

Fra det året du fyller 16 år til og med året du fyller 30 år har du muligheten til å bli med Natur og Ungdom ut på bygda på et gratis sommereventyr! Du trenger ikke ha erfaring; alt du trenger er interesse, engasjement og 10 ledige dager når som helst gjennom sommerferien. Enten kan du dra sammen med en venn eller to, eller så får du nye venner!

Hvem er vi?

Men hvorfor sender Natur og Ungdom hver sommer 80 unge ut for å hjelpe til med melking, graving, børsting, ysting, luking, hesjing, høsting og for å se til sauer?

Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Når vi i tillegg har skjevfordeling av ressurser, blir det å dyrke mat til verdens befolkning blant de største utfordringene i vår tid. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig måte!

Når små gårder legges ned trengs mer diesel, kunstgjødsel, sprøytemidler og soya fra Brasil for at man skal kunne produsere nok mat på gårdene som blir igjen. Det er både dyrt for bonden og dårlig for miljøet! Derfor må vi jobbe for et spredt, mangfoldig jordbruk over hele verden. For at norsk politikk skal gi oss dette, må vi engasjere oss og kreve en bærekraftig matproduksjon på norske ressurser!

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder som du hjelper i sommer. De er glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise. Det er altså HELT GRATIS å delta!

I forkant av utplasseringen møter du andre deltakere på ei vårsamling, et fagseminar vi arrangerer i skiftet mai-juni. Her får du lære mer om hvorfor matproduksjon på norske ressurser er viktig og solidarisk, om ulike sider i rovdyrdebatten, og om grunnlaget for det hele: jorda og det biologiske mangfoldet! Vårsamlingen er i utgangspunktet obligatorisk, men har du spesielle grunner til ikke å kunne delta, kan vi ordne et alternativt opplegg.

Prosjektet ble opprettet i 1993 og er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet er finansiert av Norske Felleskjøpet, Tine og Miljødirektoratet.

Eira Haugbro

Epost:

Telefon: 47615898

Eira Haugbro er Prosjektkoordinator for Grønt Spatak og jobber i en 50% stilling med gjennomføringen av prosjektet.