Personvern og cookies

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Grønt Spatak benytter cookies på sitt nettsted.

Ansvarlig

Grønt Spatak er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Kontaktinformasjon for Grønt Spatak finner du på nettstedet.

Formål

Formålet med nettstedet er å gi informasjon om våre tjenester og produkter, samt gi kontaktinfo om oss.

Hvordan behandler vi informasjonen din?

Når du melder deg på som deltaker eller vertskap må du oppgi fullt navn, kontaktinfo, adresse, kontaktinfo til pårørende, samt matpreferanser, allergier og behov for tilretteleggelse. Natur og Ungdom bruker skjema i WordPress og Microsoft, administrert gjennom Natur og Ungdoms kontoer hos Microsoft, til å oppbevare denne informasjonen. Disse opplysningene blir ikke bruk til annet enn å administrere arrangement. Det kan være å kontakte deltakere i forkant og underveis, varsle foresatte til mindreårige deltakere, hvis noe oppstår, følge opp behov for tilrettelegging og ivareta matpreferanser

 

Vi innhenter egen bekreftelse på at man ønsker invitasjon til nye arrangementer i Natur og Ungdom. Ved å melde deg på et arrangement hos Natur og Ungdom sier du at dette er greit, og gir ditt samtykke. Samtykket ditt kan du trekke tilbake når som helst.

Hvem har tilgang til informasjonen?

Informasjonen deles kun med de ansvarlige arrangørene som må vite dette for å ivareta oppgaver som planlegging av arrangement, helsehjelp, reiseledelse, innsjekk og registrering. Deltakeres e-post og telefonnummer kan deles med vertskap for å muliggjøre kontakt og reiseplanlegging.

Hva skjer med informasjonen etter endt arrangement?

Etter endt arrangement vil all informasjonen foruten navn, adresse, fødselsår og lokallag slettes. Navn, adresse, fødselsår og lokallag kan vi holde på i fem år etter årsskiftet for å kunne rapportere til de som bevilliger Natur og Ungdom midler. Denne informasjonen vil da kun være tilgjengelig for de ansatte i Natur og Ungdom med øverst ansvar for sentrale arrangementer og økonomi.