Dra til seters

Du får delta i det daglige livet på setra, og blir med på å stelle husdyra og se til at de har det bra, delta i fôring og melking av dyrene, og annet praktisk arbeid i fjøset og rundt setra. Arbeidsoppgavene vil være varierte og lærerike. Du kan få være med på å melke kyr eller geiter eller yste ost, kinne smør eller koke brunost. Du blir godt kjent med vertskapet ditt siden du ofte bor, spiser og arbeider sammen med dem.

Fra gammelt av måtte gårdbrukere utnytte en hver liten flekk med gras som var tilgjengelig for at man skulle overleve. Da var det vanlig at man flytta dyra til fjells om sommeren, for å utnytte beiteressurser som fantes i fjellet. De fôrressursene som lå nært gården ble høsta, foredla og brukt til vinterfôr. Nå er det ikke like vanlig å ta med dyra til fjells, fordi det er billig med kraftfôr og arbeidskrevende å flytte dyra.

Likevel er det noen som holder på slik i dag også. Med seterdrift får en bonde utnytta mer av de ressursene en har rundt seg og man får omgjort fjellurter til melk, ost, fenalår og spekepølse, ei urt som mennesker ikke kan spise ellers.

Noen setrer er små og har en liten flokk geiter, andre er store fellessetrer med moderne melkeanlegg og har mange melkekuer. Seterdrift tar i bruk utmarksbeite, siden geiter og kuer beiter på fjellet rundt setra. På denne måten kan jordbruket benytte seg av ressurser som vi ellers hadde hatt vanskelig for å utnytte. Dyr på beite er derfor svært miljøvennlig matproduksjon.

I en tid der verden får stadig flere munner å mette, og presset på jordressursene blir stadig større, har alle land en plikt til å bidra til verdens matproduksjon. I Norge er det flere utfordringer til å produsere mat sammenlignet med mange andre land. Det er viktig å utnytte de ressursen vi har, selv om det er en liten flekk som ligger bratt og ulendt, høyt til fjells. På setra kan du bidra til en bærekraftig produksjon av mat til fjells.

Les mer om Gaute Eiterjords opphold på ei seter.