Dra til seters

Du får delta i det daglige livet på setra, og blir med på å stelle husdyra og se til at de har det bra, delta i fôring og melking av dyrene, og annet praktisk arbeid i fjøset og rundt setra. Arbeidsoppgavene vil være varierte og lærerike. Du kan få være med på å melke kyr eller geiter eller yste ost, kinne smør eller koke brunost.  Du blir godt kjent med vertskapet ditt siden du ofte bor, spiser og arbeider sammen med dem.

Noen setrer er små og har en liten flokk geiter, andre er store fellessetrer med moderne melkeanlegg og har mange melkekuer. Seterdrift tar i bruk utmarksbeite, siden geiter og kuer beiter på fjellet rundt setra. På denne måten kan jordbruket benytte seg av ressurser som vi ellers hadde hatt vanskelig for å utnytte. Dyr på beite er derfor svært miljøvennlig matproduksjon.

I en tid der verden får stadig flere munner å mette, og presset på jordressursene blir stadig større, har alle land en plikt til å bidra til verdens matproduksjon. I Norge er det flere utfordringer til å produsere mat sammenlignet med mange andre land. Det er viktig å utnytte de ressursen vi har, selv om det er en liten flekk som ligger bratt og ulendt, høyt til fjells. Det er mest miljøvennlig å produsere matvarer av lokale ressurser. På setra kan du bidra til en bærekraftig produksjon av mat.