Grønt spatak har (for) mange påmeldte!

Grønt Spatak har snart 120 deltakere, og det er mange flere enn vi forventet for prosjektet i år.

Dermed blir vi nødt til å sette en grense for hvor mange påmeldte vi kan ha foreløpig, og sette de som melder seg på etter det på en venteliste. Alle som har meldt seg på innen 5. mai vil i år være garantert plass, mens resten forhåpentligvis også får dra i år!

Vi jobber også med å ta inn noen nye vertskap for å øke kapasiteten, men for å sikre kvalitet på oppholdet er dette en prosess som kan ta litt tid. Vi håper likevel å kunne sende dere alle ut i sommer, uten at det senker kvaliteten på oppholdet.