NB! Påmeldinger ikke registrert!

Grunnet en teknisk feil har vi ikke registrert påmedinger etter 12. mars. Dersom du har meldt deg på Grønt Spatak etter dette, ber vi deg om å melde deg på på nytt. Er du usikker ta kontakt: eirah@nu.no eller 47615898