Vil du delta?

Påmelding deltaker

Påmelding deltaker

1 av 5Ditt spatak

Hva vil du delta på?

Hva

Har du spesielle ønsker?

Ønsker til sted i landet, ting du vil jobbe med eller drifta på gården?

Ønsker du å bli lenger en 10 dager?

Fra dato

Til dato

Er du åpen for å reise alene?

Alene

Er det noen du vil reise sammen med?

Det er mulig å reise opptil 3 sammen