Pernilles Grønne Spatak

Pernille Grung var den første som tok et Grønt Spatak i 2015, på Bekkenga Søndre hos Harry Dale.

Jeg har fått mer forståelse for arbeidet rundt matproduksjon, og respekt for de som driver i det små.