Politikere og andre kjendiser tar seg et grønt spa’tak i sommer

Grønt Spatak er 30 år og for å markere jubileet inviterer vi alle politikere og kjendiser i alle aldre til å ta et grønt spa'tak med oss i sommer.

Kort om opplegget

Grønt Spatak er 30 år og vi lanserer en egen vri av Grønt Spatak i år for politikere og andre kjendiser i alle aldre. I likhet med det vanlige opplegget vi kjører hvert år så dekker vi reisen og bonden kost og losji. Det er derfor helt gratis å delta. Det kreves kun interesse, en dose godt humør og tiltakslyst å være med.

I motsetning til det vanlige opplegget blir det mulig for folk i alle aldre å delta. Vi ønsker helst at man deltar i én til flere dager. Varighet avtales nærmere etter påmelding.

Påmeldinga er åpen fram til 15. mai. Etter at du er påmeldt vil vi ta kontakt med deg og avtale nærmere om utplassering.

Vi har fått med oss noen gårder i forskjellige deler av landet så det skal være greit å finne en gård i samme region. Man kan også ønske seg en bestemt region i påmeldinga.

 

Trykk her for å lese mer om hvordan vi vanligvis arrangerer Grønt Spatak

Påmelding for andre kjendiser

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema

Hvorfor gjør vi dette?

Så hvorfor har Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag drevet dette prosjektet sammen i 30 år? Jo, fordi vi også i framtida trenger mat. Denne maten må være produsert miljøvennlig og solidarisk i hele landet og på norske ressurser framfor import av billige forråvarer fra biologisk viktige økosystem i utlandet.

I fjor slo verdens matvareprogram full alarm om økende sult i verden på grunn av ei råvare og energikrise i etterdønningene av koronapandemien. Det har økt matprisene på verdensmarkedet kraftig med konsekvens at rike land som Norge kan fortsette å bygge ned god matjord og la utmarka gro igjen framfor å produsere maten sin selv, fordi vi har råd til å kjøpe maten. Samtidig bidrar vi til at det blir dyrere og mindre mat tilgjengelig til fattigere land i sør.

Økende forekomst av tørke og styrtregn som følge av klimaendringene fører til store avlingstap i både Norge og i verden (husk 2018) og truer matforsyningen. Samtidig har tallet på gårder i Norge nesten blitt halvert de siste 20 årene. Flere bønder ser ingen mulighet i å drive videre på grunn av stadig økende gjeld og økende inntektsgap med andre næringer. Samtidig er matproduksjon og matsikkerhet et samfunnsgode vi alle er avhengige av. Hvis vi vil sikre bærekraftig matproduksjon må vi involvere flere enn bare bønder og byråkrater i den landbrukspolitiske debatten. Å få lekfolk og bønder til å møtes og lære av hverandres erfaringer tror vi er helt gull for bedre landbrukspolitikk framover.

I år er det også lokalvalg og da tenker vi det er ekstra viktig å legge til rette for møteplasser mellom polikerne og bøndene. Hva er vel bedre da enn å ta et spa’tak sammen i sommer?