Rekordmange unge lærer gårdsdrift i sommerferien

Utplasseringprosjektet Grønt Spatak var større enn på mange år i 2016.

Målet er å skape engasjement for bærekraftig matproduksjon, gjennom praksis. Natur og Ungdom (NU) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har arrangert Grønt Spatak hvert år siden 1993. Ungdom fra 16 år og oppover får gjennom prosjektet tilbud om en minst 10 dager lang utplassering på seter, gård eller beitetilsyn. Melking, graving, børsting, ysting, luking, hesjing, høsting og tilsyn med dyr står på timeplanen.

I en tid med befolkningsvekst, skjevfordeling og klimaendringer som gjør jordbruk vanskeligere, er det å fø verdens befolkning blant vår tids store utfordringer. Norge må øke matproduksjonen, og det må skje på en miljøvennlig måte. For at politikerne skal endre kursen må vi stå opp og engasjere oss i jordbruket. Derfor vil vi gi unge forståelse og interesse, gjennom å lære matproduksjon i praksis, forklarer Henriette Stoltenberg, koordinator for Grønt Spatak hos Natur og Ungdom.

Etter påmeldingsstormen å dømme vil stadig flere unge gjøre en forskjell, og ta spaden i egne hender. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper miljøvernerne å finne godt vertskap over hele landet. Bøndene som deltar er glade for å få arbeidskraft, og for å få fortelle om jobben de gjør.

Grønt Spatak skaper et unikt samarbeid og forståelse mellom unge miljøvernere og bønder. Vi har en felles interesse av å holde det lokale og miljøvennlige jordbruket i hevd. Det er viktig å ta i bruk ressurser over hele landet, istedenfor å gjøre oss mer avhengig av brasiliansk soya og import-mat. Da trenger vi mange små, ikke store få, sier Stoltenberg.

Den som har fulgt med på rovdyrdebatten vil tro spriket mellom bønder og miljøvernere er stort, men gruppene har flere felles interesser enn de fleste aner, poengterer Stoltenberg. Utplasseringen er gratis og ingen forkunnskaper kreves.