Vil du delta?

Spørsmål og svar

Om du ikke får svar på det du lurer på kan du henvende deg til prosjektkoordinator for Grønt Spatak på telefon 47615898 eller på e-post eirah@nu.no.

Nei, det er helt gratis å delta på Grønt Spatak.

Vi gjør det slik at du legger ut for reisen først og så får du alle reiseutgifter dekt av prosjektet når du sender inn kvitteringer eller billetter for reisa innen tre uker etter at du kommer hjem fra ditt opphold. Du legger ut for reisa og så får du kostnadene dekt i ettertid.

Du jobber på gården, setra eller går beitetilsyn for kost og losji, så du skal ikke legge ut noe for mat eller overnatting.

Dersom du ikke har mulighet til å legge ut for billettene på forhånd, kan vi også legge ut for billettene for deg, men dette gjør vi unntaksvis.

Hvor lenge må jeg være på gården, setra eller gå beitetilsyn?
Det kan ta litt tid å bli opplært i en arbeidsoppgave, så for at du og bonden skal få mest mulig ut av det må du være der i minst ti dager, men mange av bøndene er åpne for å ha folk på gården i lengre tid også.

Du får informasjon om vårsamling og mer generelt om hva det vil si å delta på Grønt Spatak i starten av mai. Siden påmeldingsfristen er 1. mai, vil det ta litt tid å finne vertskap til alle deltakerne. Du kan dermed forvente å få beskjed innen midten av mai på hvor du skal dra

Om du har lyst til å dra alene på Grønt Spatak, så kan du det. Da bør du gi beskjed om det i påmeldingen din.

Om du har lyst til å dra sammen med noen, så kan du reise sammen med en venn eller så kan du melde deg på enkeltvis og bli satt sammen med noen andre som også har lyst til å delta på Grønt Spatak i sommer.

Grønt Spatak er et tilbud for ungdom mellom 16 og 30 år. Vi åpner opp for at man kan dra samme året man fyller 16 og 30.

Du bør skrive det i påmeldingen din. Gjør det også selv om du er usikker på om du faktisk ønsker å gjøre det. Du er nødt til selv å avtale det med bonden. Det kan du gjøre både før og under oppholdet. Hvis du ønsker å være der lenger kan det være lurt å kjøpe en fleksibillett hjem, som kan endres.

Det kommer helt an på hvilken gård du drar til. Hvis du har særlige ønsker til hva du skal dra til, må du skrive om det i påmeldingen din. Vi kan ikke ta hensyn til alle ønsker, men skal gjøre så godt vi kan. Det viktigste er at du må forvente å jobbe 6 timer hver dag og gjerne oppstykka dag. Du skal ha minst en fridag, hvis du jobber 10 dager og du bør få noen flere fridager, hvis du jobber mer enn 10 dager (gjerne i helgen). Likevel må du huske på at du skal jobbe i jordbruket og da må man ofte være fleksibel på når man jobber. Mange starter dagen kl.6 for å melke fordi det bør gå ca. 12 timer mellom hver gang dyra melkes. Så hvis man venter, må man jobbe senere på kvelden. Det gjør man av hensyn til dyrevelferd. Du kan ikke selv bestemme når du skal starte å jobbe om morgenen. Du er der tross alt for å lære hvordan det er!

Det er ulikt hvordan bøndene løser boligsituasjonen på. Noen steder får du eget rom og adskilt fra der hvor bonden og familien bor. Mange steder deler du rom med andre du reiser med. Noen steder deler du rom med bonden, dette er gjerne på setre som er primitive. Du bør ha godt med klær i tilfelle det blir kaldt om kvelden og du må huske på å ta med skikkelige regnklær og arbeidsklær som tåler litt. Mange steder er det ikke dusj. Da kan man bruke vaskefat eller hoppe i en innsjø i nærheten.

Det varierer. Stort sett må man få grundig opplæring i mer kompliserte oppgaver, og det tar tid å lære folk opp i. Så sjansen er større å kunne melke selv eller prøve å yste, hvis du blir lenger. Hvis du har noe erfaring på forhånd kan du ofte få flere spennende oppgaver med en gang. Ofte handler det om prøving og feiling. Du kan gjerne spørre direkte om å få gjøre ting du har sett fram til å gjøre, for eksempel å lære å melke.

Du trenger ingen erfaring for å delta på Grønt Spatak. Det du derimot MÅ ha er lyst til å ta i et tak og lære, du må være villig til å stå opp tidlig og du kan ikke være for firkanta med når du skal jobbe. I tillegg er det utrolig lurt å vise tiltakslyst og foreslå å gjøre ting før du blir fortalt å gjøre det. Det setter de fleste bøndene sterkt pris på.

Både ja og nei. Du har kommet på besøk for å delta i bondens hverdag og lære mer om hvordan norsk landbruk fungerer. De fleste bønder jobber hardt og gjerne mer enn vanlig arbeidsdag. Det er nemlig alltid noe å gjøre på gården. Men bonden kan ikke forvente at du skal jobbe mer enn 6 timer om dagen og du har krav på minst en fridag, hvis du jobber 10 dager. Ofte kan du gjerne få flere fridager, hvis du spør om det. Det er også mange bønder som har sett fram til å vise deg rundt i området og gå på tur, fiske eller gjøre andre morsomme og sosiale aktiviteter.

Vi gir som regel ikke arbeidsattest fordi det ofte er for kort opphold. Hvis du derimot jobber opp mot 3 uker kan det absolutt være aktuelt å spørre bonden om det. Du kan gjerne få et deltakerbevis, hvis du ønsker det.

Du er på Grønt Spatak for å lære gårdsarbeid. Da skal du ikke settes til å passe barn eller vaske/rydde overnattingsrom. Å betjene en gårdskafe av og til tenker vi er greit. Det er også å kjøre ut varer eller selge varer på REKO eller i gårdsbutikk. Men du er på Grønt spatak hovedsakelig for å jobbe med gårdsdrift. Det kan bety alt ifra dyrepass, stelling av grønnsaksåker, beskjæring av busker og kratt, slå gress, vedlikeholde gjerder eller driftsbygninger (for eksempel å male), vaske driftsbygninger eller do og bolig du oppholder deg i, hogge ved og å lage mat.