Staten leker med maten

Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en annen retning i jordbrukspolitikken.

Natur og Ungdom støtter bruddet:

– Statens tilbud legger til rette for at landbruket skal sentraliseres og basere seg på kraftfôr med importert soya som ødelegger regnskogen i Brasil, istedenfor å bruke egne grasressurser over hele landet. Staten leker med maten og matsikkerheten, og tar ikke norsk matproduksjon på alvor, sier Gaute Eiterjord, 2. nestleder i Natur og Ungdom, og fortsetter:

– Det må lønne seg å produsere mat i Norge på de ressursene vi har. Det er også helt avgjørende med bedre inntekt for å rekruttere ungdom. Når inntektsgapet til andre næringer er så stort, velger unge det som er sikkert. Staten bidrar til at inntektsgapet øker med tilbudet sitt.

Det vil også være dramatisk for det norske naturmangfoldet mener Natur og Ungdom:

– Det fører til gjengroing til kulturlandskapet, som nesten halvparten av de rødlista artene våre er avhengig av. Statens tilbud er en katastrofe for det norske naturmangfoldet.

– Nå tar staten penger fra kulturlandskapet, som best vedlikeholdes av dyr på beite, og gir det til klipping av veikanter på Vestlandet for å gi bedre utsikt for turistene. Det blir som å betale bønder for å ha på seg bunad, avslutter Eiterjord.