Vårsamlinga blir igjen fysisk

Fra og med 2022 vil Vårsamling igjen gjennomføres fysisk.

Vårsamlingen er et seminar for alle som skal jobbe frivillig på gård, seter eller beitetilsyn i løpet av sommeren. Samlinga arrangeres siste helga i mai og gir startskuddet for Grønt Spatak-sesongen med utplasseringer av ungdom på gårder i hele Norge. Formålet med vårsamlinga er å gi en solid innføring i betydningen av norsk jordbruk og hvordan vi kan sikre bærekraftig matproduksjon framover. I tillegg er vårsamlingen er viktig sosial arena for å bli kjent med andre som også skal jobbe frivillig. På vårsamlinga går vi også igjennom praktiske problemstillinger, som hva man kan forvente når man drar ut og hva man må gjøre før man drar.

På vårsamlinga har vi en rekke foredrag om viktige temaer for norsk jordbruk: Hvordan er norsk jordbruk i dag? Hvordan kan en bondes hverdag se ut? Hva er egentlig kjernen i rovdyrkonflikten, og kan vi lære noe av begge sider? Hvorfor og hvordan kan beite være viktig for å verne om biologisk mangfold? Hva kan vi gjøre for å bidra til et bærekraftig jordbruk i internasjonal sammenheng? Hva er økologisk jordbruk? Hvem er TINE og Felleskjøpet og hvordan fungerer norsk melkeproduksjon og korn- og forproduksjon?

Tidligere har vårsamlinga blitt arrangert på en gård, og det ønsker vi å gjøre i 2022 også. Og viktig å bite seg merke i: Vårsamlingen er i utgangspunktet obligatorisk for alle som skal delta på Grønt Spatak. Det vil si at om du har deltatt tidligere er samlingen frivillig.