Velkommen til Vårsamling i fjellbygda 30. mai-2. juni!

Helga 30. mai-2. juni holder Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vårsamling på Snertehaugen gård i Hemsedal.

Lyst å være med?

Vårsamlingen er obligatorisk for alle som skal ut å jobbe på gård i sommer. Dersom det derimot ikke skulle passe for deg å delta på Grønt Spatak er det likevel mulig å få med seg vårsamlingen! Har du lyst til å lære mer om norsk matproduksjon og hvordan vi kan gjøre den mer miljøvennlig og solidarisk? Meld deg på!

Klikk her for å melde deg på

Vårsamlinga er et faglig seminar for å bygge landbruksaktivister

 

Vårsamlinga er et faglig seminar for å bygge opp landbruksaktivister gjennom å utruste deltakerne med allsidig kunnskap om norsk landbruk, hvilke utfordringer landbruket står ovenfor og diskutere løsninger.

Vårsamlinga er del av Grønt Spatak som er en gårdsutveksling på 10 dager i løpet av sommerferien, hvor ungdom mellom 16-30 år møter bønder, lærer om matproduksjon i praksis, hvilke utfordringer det er å være bonde i dag og hvordan miljøbevegelsen og landbruket kan jobbe sammen om felles mål. Seminaret er gratis for alle som skal ut å jobbe i sommer. For de som ikke skal delta på Grønt Spatak, og kun delta på seminaret, koster det 200kr. 

 

Vårsamlinga går over fire dager: torsdag, fredag, lørdag, og søndag.

 

Relevante spørsmål for tema på vårsamlingen er:

 • Det kan være solidarisk å støtte bønder i det globale sør ved å produsere mat i Norge og på norske ressurser
 • Hvorfor skal vi ta vare på så mye matjord som vi kan?
 • Hvorfor er det en viktig naturvernsak å ta vare på kulturlandskap og beite i
  fjellet?
 • Hva er fjellandbruk og hvilke utfordringer står det ovenfor i dag?
 • Hvordan kan landbruket bli mer miljøvennlig og solidarisk?
 • Hva er norsk selvforsyning og hvorfor er det så viktig å være selvforsynt på
  korn?
 • Hvordan kan frihandelsavtaler føre til mer sult i verden?
 • Hva kan du gjøre for å bidra til en forskjell?

 

I tillegg til foredrag, skal vi ha presseverksted, workshops, konsert, bål, panelsamtale, og folkedans! Sist, men ikke minst vil du bli kjent med masse kule folk fra hele landet som i likhet med deg er opptatt av å gjøre noe for en mer bærekraftig og solidarisk matproduksjon.

Hvorfor arrangerer vi vårsamling?

 

Hvis vi skal løse de store utfordringene verden står ovenfor må miljøvernere og bønder finne sammen. Vi trenger mat og vi trenger å fordele den så ingen sulter. Samtidig må maten vi produserer ikke ødelegge for natur og miljø, og heller ikke klima. Å bli bonde i dag er også en risikosport. Framover vil avlingene gå ned på grunn av mer ekstremvær. Vi vil også få flere sykdommer og invasive arter på grunn av varmere klima. Samtidig er lønna i dag så lav at flere ikke ser noen framtid i å fortsette. Med dette bakteppet har Natur og Ungdom og Norsk Bonde og småbrukarlag funnet sammen for å se på hvordan vi kan løse de store utfordringene uten å henge oss opp i splittende debatter. Og vi vil ha deg med! Jo flere vi er som engasjerer oss for et mer miljøvennlig og solidarisk jordbruk, desto mer gjennomslag vil vi få!